Антидекубитален дюшек под наем – град Добрич

УСЛОВИЯ

„Антидекубиталните дюшеци“ /АД/ се състоят от:
1) Компресор, който надува дюшека/матрака и поддържа, чрез своята програма определено количество приток на въздух, нужен за дюшек-подложката;
2) Дюшек/подложка, това е другата част на Антидекубиталния дюшек и представлява подложка от силиконова материя, която се поставя под болния и поддържа
постоянен масаж на тялото на човека, който го използва и предотвратява образуването на декубитални рани.
Заплаща се капаро в размер на 140 лв. при наемането на компресора.
Дюшек/подложката не се дава под наем, тъй като веднъж надута и поставена под болния от хигиенна гледна точка не може да се предлага за използване на друг
човек. Поради тази причина е нужно нейното закупуване в размер на 80 лв.
Наемът е по 2.50 лв. за всеки ден, като минималния срок за наемане на /АД/ е 5 календарни дни.
При задържането и използването на /АД/ за повече от 30 календарни дни наемът му на ден ще бъде по 2 лв.
Връщането на помощното средство трябва да бъде във вида, в който е било наето, без повреди и почистено.
В случай, че помощното средство се връща с повреди, то те се оценяват според „Ценовата листа на частите, консумативите и услугите“ на
фирмата и се приспада сумата съответстваща на повредата.
При замърсено и непочистено помощно средство се удържат 10 лв.
При връщане на помощното средство от капарото, оставено за него при получаването му се приспадат сумата от сбора на наемните дни и сумата от евентуалните повреди и/или замърсяване.

ПОЗВЪНИ НА ТЕЛ.: 0895 654 242

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПОД НАЕМ

 

 

 

[wpseo_map id=“1505″ width=“600″ height=“300″ zoom=“16″ map_style=“roadmap“ scrollable=“1″ show_route=“0″ show_state=“0″]
[wpseo_opening_hours id=“1505″ ]